0232 346 03 04
Shift Ajans Su Arıtma Sayfası

Su arıtma hakkında bilinmeyenler

Su arıtma kirli sulardan gaz ve katı haldeki biyolojik kirletici maddeler ile istenmeyen kimyasalların arıtılması işlemidir. Sanayi ve tıp alanlarında endüstriyel ölçeklerde yapılabildiği gibi daha yoğun şekilde bireysel olarak içme suları içinde arıtma işlemi uygulanabilir. Ana amaç her ne şekilde olursa, olsun bir şekilde çevresel etkilere maruz kalan suyun güvenli bir şekilde son kullanım için hazırlanmasıdır. Böylece içme suyunun konsantrasyonu azaltılmakta ve sudan kirler uzaklaştırılmaktadır. İçme amaçlı suyun arıtılması sürecinde  çökeltme ve süzme gibi fiziksel işlemlerin yanı sıra dezenfeksiyon ve koagülasyon (pıhtılaşma) gibi kimyasal işlemlerde gerçekleştirilir. Pek çok insan için su arıtma, işlenmiş ya da işlenmemiş ham suyun işlenerek içme suyu haline getirilmesi şeklinde anlaşırken, “atık su arıtma” terimi ise insan atığı, sanayi, tarım atığı veya diğer kirlilik oluşturan kaynaklarının arıtılması olarak anlaşılır.

İçme suyu arıtma işlemi yalnızca sudan vücuda zararı olacak demir, manganez, kükürt ve gübre gibi ağır katı atıkların çıkarılması anlamına gelmez. Aynı zamanda sağlıklı bir içme suyunun elde edilebilmesi için ham sudan bakteri, deniz yosunu, virüsler, mantarlar ve bazı zararlı minerallerin de çıkarılmasını kapsar. Ayrıca su arıtma işlemi esnasında su kalitesinin sağlanması için elde edilecek içme suyuna taşınması gereken bazı elementler yer almaktadır. Bu nedenle su arıtma dağıtımı yapılan suyun içerisindeki bakteriyolojik kirlenmeyi önlediği kadar, suyun dezenfektanı için yapılan yaygın bir uygulamadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) politikaları gereğince dünya genelindeki içme sularının kalite gereksinimlerini takip etmektedir. Ayrıca Türkiye’de Sağlık Bakanlığı insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik gibi yönetmeliklerin yanı sıra oluşturduğu diğer kurallar ile ülke genelindeki içme sularının sağlık açısından kontrollerini yapmaktadır.

İzmir ilinde içme sularının kontrolünü ve suyun kalitesinin analizini İZ-SU ve İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmaktadır. İzmir ili genelinde 7 büyük su çıkış istasyonunda suların ölçümleri ve analizleri yapılmaktadır. Ancak içme suları uzun şehir şebekesinde dolaşımın ardından son tüketiciye ulaşmaktadır. Su çıkışlarında ölçümler yapılsa da, son tüketiciye ulaşan suyun sağlık durumu her zaman şebekenin yapısına ve kirlilik oranına bağlıdır. Su oluşu gereği; şebeke borularında dolaştığı esnada borulara yapışmış durumda olan bakteri, mantar, virüs hatta zararlı mineralleri çeşmelerimize kadar getirebilir. Bu nedenle özellikle 4.000.000’dan fazla nüfusa sahip bir büyükşehrin altyapısındaki olumsuzlar olabileceği, suyun şebekeden geçişi esnasında türlü etkilere maruz kalacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle İzmir konuşlu İzmir su arıtma servisi aritmasuizmir.com web sitemizde sunduğumuz ürünlerimizi gözden geçirmenizi öneririz.